Najbliższe WZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 7 stycznia 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 7 stycznia 2019 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Elektrim S.A. przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie

____________

 WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 7 STYCZNIA 2019 ROKU - pobierz

____________

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 7 stycznia 2019 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,85% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 7 stycznia 2019 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

____________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 7 stycznia 2019 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa