Komunikaty


Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 29 czerwca 2017 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku.

Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 1 czerwca 2017 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 4 kwietnia 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 4 kwietnia 2017 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 30 czerwca 2016 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 23 czerwca 2015 roku

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2014 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim SA - 26 czerwca 2014 roku

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26.06.2013r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim SA - 26 czerwca 2013 roku

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited

Zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited

Zawiadomienie o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 9 sierpnia 2012 roku

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Mega Investments Sp. z o.o.

 

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Mega Investments Sp. z o.o.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia