Dokumenty organizacyjne Spółki

KRS - ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW - data dokonania wpisu: 21.07.2017r.
STATUT ELEKTRIM S.A. - tekst jednolity
NIP - decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego