Archiwum


10 Maj 2017

Poglądowa informacja dotycząca sposobu przedpłacenia Deklaracji Popytu na akcje serii V Elektrim S.A.

W związku z informacją ...

28 Kwiecień 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

Informacje dotyczące ...

24 Kwiecień 2017

Wstępne wyniki finansowe Elektrim S.A. za 2016 rok

Zarząd Elektrim SA informuje, że...

03 Kwiecień 2017

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2017 roku

Zarząd spółki Elektrim S.A. niniejszym informuje ...

09 Marzec 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

06 Grudzień 2016

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 roku

Zarząd spółki Elektrim S.A., niniejszym informuje, iż ...

06 Grudzień 2016

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 roku

Zarząd spółki Elektrim S.A., niniejszym informuje ...

13 Wrzesień 2016

Informacja dotycząca decyzji podatkowej

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje, iż ....

03 Czerwiec 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje...

30 Marzec 2016

Informacja dotycząca decyzji podatkowej

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż ...

22 Czerwiec 2015

Dokumenty złożone przez Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 5,15% kapitału zakładowego Elektrim S.A. na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r.

Zarząd Elektrim SA zawiadamia, że ...

28 Maj 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje, że....

03 Kwiecień 2015

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje ...

03 Kwiecień 2015

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje....

16 Styczeń 2015

Postępowanie kontrolne w Spółce

Zarząd Elektrim SA niniejszym informuje, iż ....

24 Październik 2014

Skarga Kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż ...

25 Lipiec 2014

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2014 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

30 Maj 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje, że ...

18 Kwiecień 2014

Mobile Switching Centre & Data Center (MSC&DC)

Zarząd Elektrim SA informuje, iż...

15 Kwiecień 2014

Informacja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji podatkowej.

Zarząd Elektrim SA informuje, że ...

28 Marzec 2014

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Elektrim SA informuje ...

03 Marzec 2014

Nabycie akcji spółki Mostostal - Export SA

Zarząd Elektrim SA informuje, iż ...

02 Styczeń 2014

Informacja w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Zarząd Elektrim SA niniejszym informuje ...

19 Grudzień 2013

Informacje w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wydanej decyzji podatkowej

Zarząd Elektrim SA niniejszym informuje...

06 Grudzień 2013

Informacja dotycząca decyzji podatkowej

Zarząd Elektrim SA informuje, iż ...

08 Październik 2013

Zarząd Elektrim SA przekazuje informacje dotyczące postępowań podatkowych.

Zarząd Elektrim SA informuje, iż ...

08 Październik 2013

Zarząd Elektrim SA informuje o spłacie swoich zobowiązań wobec Anokymma Ltd.

Zarząd Elektrim SA informuje, iż...

10 Lipiec 2013

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas ZWZ Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Zarząd Elektrim SA przedstawia odpowiedzi na ...

27 Czerwiec 2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Zarząd Elektrim S.A. informuje w trybie art. 70 pkt 3 ...

31 Maj 2013

Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013 roku ...

04 Marzec 2013

Połączenie z Darimax Limited

Zarząd Elektrim SA informuje, iż ...

01 Luty 2013

Informacja w sprawie kontroli podatkowej.

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje ...

28 Listopad 2012

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 26 listopada 2012r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjoblom zawiadomienie ...

05 Listopad 2012

Zbycie akcji Elektrim-Volt SA przez Argumenol do ZE PAK SA

Zarząd Elektrim SA informuje, że w dniu 1 października 2012 roku Argumenol Investment Company Limited...

01 Październik 2012

Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2012r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjoblom zawiadomienie o ...

19 Wrzesień 2012

Zbycie akcji Elektrim-Volt SA przez wniesienie aportem do Argumenol

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka", „Elektrim") niniejszym informuje, iż w związku z trwającym procesem restrukturyzacji Elektrimu w dniu 13 września 2012 roku, na podstawie Uchwały...

06 Sierpień 2012

Symulacja sprawozdania finansowego Elektrim SA po połączeniu z Darmiax Ltd

Zapraszamy do zakładki Relacje inwestorskie, widok Najbliższe WZ w celu zapoznania się z symulacją ...

06 Sierpień 2012

Zbycie akcji ZE PAK SA w ramach Grupy Kapitałowej Elektrim SA

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka") informuje, iż celem realizacji procesu restrukturyzacji Spółki ...

05 Lipiec 2012

Drugie zawiadomienie do Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited

ELEKTRIM SA z siedzibą w Warszawie, niniejszym zawiadamia Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia ELEKTRIM S.A. z Darimax Limited ...

20 Czerwiec 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje, iż w dniu 9 sierpnia br. odbędzie się NWZ Spółki ...

20 Czerwiec 2012

Zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited

ELEKTRIM SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, zawiadamia Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia ELEKTRIM S.A. z Darimax Limited ...

05 Czerwiec 2012

Porozumienie dotyczące Portu Praskiego

Zarząd Elektrim SA informuje, iż w dniu 5 czerwca 2012 r. Elektrim SA oraz Polnord SA podpisały...

25 Maj 2012

Informacja dla akcjonariuszy

W związku z powtarzającymi się pytaniami do Elektrim SA („Spółka", „Elektrim"), Zarząd Spółki informuje, iż ...

25 Maj 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA w dniu 21.06.2012r

Zarząd Elektrim SA informuje, iż najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA odbędzie się w ...

27 Luty 2012

Przeniesienie własności akcji Towarowej Giełdy Energii SA

Zarząd Elektrim SA informuje, iż zgodnie z umową sprzedaży akcji Towarowej...

19 Grudzień 2011

Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA

W dniu 16 grudnia 2011 roku, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

08 Grudzień 2011

Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA

Zarząd Elektrim S.A. został powiadomiony przez Panią Elżbietę Sjoblom zamieszkałą w Skierniewicach

05 Grudzień 2011

Połączenie z Mega Investments Sp. z o.o.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 listopada 2011 roku został dokonany wpis połączenia Elektrim S.A. przez przejęcie Mega Investments Sp. z o.o.

16 Listopad 2011

Nabycie przez PGB SA 100% udziałów w Multaros

Zarząd Elektrim SA informuje, że w dniu 14 listopada 2011 roku w wykonaniu postanowień Umowy Przedwstępnej pomiędzy Elektrim SA a PBG SA z siedzibą w Wysogotowie

09 Listopad 2011

Umowa warunkowa sprzedaży akcji TGE SA

Zarząd Elektrim SA informuje, że w dniu 8 listopada 2011 roku została podpisana warunkowa umowa sprzedaży należących do Elektrim SA 145001 akcji spółki Towarowa Giełda Energii SA

02 Listopad 2011

Zmiana stanu posiadania akcji Rafako SA

Elektrim S.A. niniejszym informuje, że na podstawie Nadzwyczajnej Uchwały zgromadzenia wspólników spółki Multaros Trading Company Limited

19 Październik 2011

Zmiana stanu posiadania akcji Rafako SA

Zarząd Elektrim S.A („Elektrim") informuje, że w dniu 17 października 2011 r. Elektrim nabył 311 (trzysta jedenaście) akcji Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu.

11 Październik 2011

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia z Mega Investments Sp. z o.o.

ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

26 Wrzesień 2011

Zamiar połączenia z Mega Investments Sp. z o.o.

ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000039329, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia

05 Sierpień 2011

Powrót na Giełdę - odpowiedź dla akcjonariuszy

W związku z opublikowanym na stronie internetowej Elektrim S.A. w dniu 3 sierpnia 2011 roku stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie warunków powrotu akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym oraz pojawiającymi się pytaniami akcjonariuszy, Zarząd Elektrim S.A. informuje co następuje:

03 Sierpień 2011

Warunki powrotu akcji Elektrim na rynek regulowany

Zarząd Elektrim SA podaje do wiadomości treść pisma otrzymanego z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie określenia warunków

20 Czerwiec 2011

Stan posiadania akcji Rafako SA

Elektrim S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2011 roku, w wyniku zwrotnego przeniesienia 26.064.251 akcji Rafako S.A. przez Laris Investments Sp. z o.o.

06 Czerwiec 2011

Zespół Elektrowni PAK idzie na giełdę. Porozumienie pomiędzy MSP i Elektrimem

Ministerstwo Skarbu Państwa, Elektrim S.A. oraz akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., reprezentowani przez Elektrim S.A. podpisali porozumienie

01 Czerwiec 2011

Sprostowanie publikacji - Forbes 06/201

W związku z artykułem pt.: „Elektrim bez roninów" opublikowanym w numerze 06/2011 magazynu Forbes

25 Marzec 2011

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2011r.

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25 marca 2011 roku, Pan Wojciech Piskorz został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim S.A.

10 Styczeń 2011

Uprawomocnienie postanowienia z dnia 17 grudnia 2010 roku.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy

17 Grudzień 2010

Postanowienie z dnia 17 grudnia 2010 roku.

Informujemy, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych