Informacje bieżące


07 Czerwca 2019

Ogłoszenie zmian w porządku obrad ZWZ

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż...

06 Czerwca 2019

Zmiana porządku obrad ZWZ

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż...

30 Maja 2019

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. - 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje...

08 Stycznia 2019

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. W DNIU 7 STYCZNIA 2019 ROKU

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia w załączeniu ...