Informacje bieżące


06 Czerwca 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. zwołane na żądanie akcjonariuszy - 27 lipca 2018 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje że...

30 Maja 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

02 Maja 2018

Przekazanie sprawozdania końcowego dotyczącego wywiązania się przez Elektrim SA ze zobowiązań wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej ZE PAK SA

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...

16 Kwietnia 2018

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż...