Informacje bieżące


20 Sierpnia 2018

RAPORT Z WYCENY WARTOŚCI SPÓŁKI

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia w ....

28 Lipca 2018

PRZERWA W OBRADACH NWZ ELEKTRIM S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...

25 Lipca 2018

Raport Ernst and Young z Przeglądu wyceny Elektrim S.A. przeprowadzonej przez DGA Audyt

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

19 Lipca 2018

WYCENA WARTOŚCI SPÓŁKI

W ślad za komunikatem...