Informacje bieżące


02 Maja 2018

Przekazanie sprawozdania końcowego dotyczącego wywiązania się przez Elektrim SA ze zobowiązań wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej ZE PAK SA

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...

16 Kwietnia 2018

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż...

11 Kwietnia 2018

Wycena majątku Spółki

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje, że ...

15 Grudnia 2017

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Zarząd spółki Elektrim S.A. niniejszym informuje, iż ...