Informacje bieżące


17 Października 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTRIM S.A.

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia w załączeniu ...

20 Sierpnia 2018

RAPORT Z WYCENY WARTOŚCI SPÓŁKI

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia w ....

28 Lipca 2018

PRZERWA W OBRADACH NWZ ELEKTRIM S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...

25 Lipca 2018

Raport Ernst and Young z Przeglądu wyceny Elektrim S.A. przeprowadzonej przez DGA Audyt

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...