Informacje bieżące


12 Grudnia 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 7 stycznia 2019 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...

07 Listopada 2018

Stanowisko Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej z 1999 roku.

Zarząd Elektrim S.A. informuje...

17 Października 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTRIM S.A.

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia w załączeniu ...

20 Sierpnia 2018

RAPORT Z WYCENY WARTOŚCI SPÓŁKI

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia w ....