Informacje bieżące


16 Kwietnia 2018

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż...

11 Kwietnia 2018

Wycena majątku Spółki

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje, że ...

15 Grudnia 2017

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Zarząd spółki Elektrim S.A. niniejszym informuje, iż ...

24 Listopada 2017

Umorzenie postępowania w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż ...