Informacje bieżące


15 Grudnia 2017

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Zarząd spółki Elektrim S.A. niniejszym informuje, iż ...

24 Listopada 2017

Umorzenie postępowania w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż ...

16 Listopada 2017

Wycofanie wniosku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje ....

30 Października 2017

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2017 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...