01 Październik 2012

Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje na podstawie art. 70 w związku z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa"), że w dniu 28 września 2012r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjoblom, zamieszkałej w Skierniewicach zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy, o zmniejszeniu jej bezpośredniego i pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA.

Zgodnie z zawiadomieniem zmniejszenie udziału bezpośredniego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA nastąpiło poprzez realizację w dniu 27 września 2012 roku przez Dom Maklerski zlecenia przewłaszczenia na zabezpieczenie 160.000 akcji Elektrim SA należących do Pani Sjoblom na rzecz Firmy Handlowej JAGO SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książnicach, a zmniejszenie udziału pośredniego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA nastąpiło poprzez realizację w dniu 26 września 2012 roku przez DI BRE Bank SA zlecenia przewłaszczenia na zabezpieczenie 20.000 akcji Elektrim SA stanowiących własność spółki zależnej Park Bronisze Sp. z o.o., w stosunku do której Pani Elżbieta Sjoblom jest podmiotem dominującym, na rzecz Firmy Handlowej JAGO SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książnicach.

Przed wyżej opisanymi przewłaszczeniami Pani Elżbieta Sjoblom posiadała bezpośrednio 4.180.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.180.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiadało 4,99% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA oraz pośrednio przez spółkę zależną Park Bronisze Sp. z o.o., w stosunku do której Pani Elżbieta Sjoblom jest podmiotem dominującym, 20.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 20.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiadało 0,02% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. Łącznie Pani Elżbieta Sjoblom posiadała 4.200.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA.

Po wyżej opisanych przewłaszczeniach Pani Elżbieta Sjoblom posiada bezpośrednio 4.020.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.020.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiada 4,80% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 4,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. Pani Elżbieta Sjoblom nie posiada akcji Elektrim SA przez spółki zależne.

W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia Pani Elżbieta Sjoblom rozważa zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA.

 

 

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij