08 Grudzień 2011

Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA

 

Zarząd Elektrim S.A. został powiadomiony przez Panią Elżbietę Sjoblom zamieszkałą w Skierniewicach, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że zmienił się jej pośredni udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. Zmiana liczby głosów nastąpiła poprzez nabycie w dniu 29 listopada 2011 roku 20.000 akcji Elektrim SA przez spółkę zależną Park Bronisze Sp. z o.o. w stosunku do której Pani Elżbieta Sjoblom jest podmiotem dominującym.

Przed wyżej opisaną transakcją Pani Elżbieta Sjoblom posiadała bezpośrednio 4.180.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.180.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiadało 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA.

Po wyżej opisanej transakcji Pani Elżbieta Sjoblom posiada bezpośrednio 4.180.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.180.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiada 4,99% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA oraz pośrednio, przez spółkę zależną Park Bronisze Sp. z o.o., w stosunku do której Pani Elżbieta Sjoblom jest podmiotem dominującym, 20.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 20.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiada 0,02% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. Łącznie Pani Elżbieta Sjoblom posiada 4.200.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA.

 

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij