28 Marzec 2014

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 77/79, 00-834 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039329 („Elektrim SA”), niniejszym informuje na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), że w dniu dzisiejszym tj. 28 marca 2014 roku  otrzymała od Pani Elżbiety Sjöblom, zamieszkałej w Skierniewicach zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie jej bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. Zmiana liczby głosów nastąpiła poprzez przeprowadzenie  w dniu 24 marca 2014 roku  transakcji zbycia 20.000 szt. akcji Elektrim SA. 

Zgodnie z zawiadomieniem, przed ww. transakcją Pani Elżbieta Sjöblom posiadała bezpośrednio 4.169.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.169.000 głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiadało  4,977 % kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 4,977 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną Park Bronisze Sp. z o.o., w stosunku do której Pani Elżbieta Sjöblom jest  podmiotem dominującym 20.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 20.000 głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiadało 0,024 % kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 0,024 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA. Łącznie Pani Elżbieta Sjöblom posiadała 4.189.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.189.000 głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA, stanowiących 5,001 % kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 5,001 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA.

W wyniku ww. transakcji Pani Elżbieta Sjöblom posiada bezpośrednio  4.149.000 akcji, Elektrim SA, uprawniających do 4.149.000 głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiada  4,953 % kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 4,953 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA. oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną Park Bronisze Sp. z o.o., w stosunku do której Pani Elżbieta Sjöblom jest podmiotem dominującym 20.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 20.000 głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiada 0,024 % kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 0,024 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA. Łącznie Pani Elżbieta Sjöblom posiada 4.169.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.169.000 głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA, stanowiących 4,977 % kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 4,977 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA.

Pani Elżbieta Sjöblom poinformowała także, że w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia  rozważa zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowana w Elektrim SA .

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij