28 Listopad 2012

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 77/79, 00-834 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039329 („Elektrim SA"), niniejszym informuje na podstawie art. 70 w związku z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa"), że w dniu 26 listopada 2012r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjoblom, zamieszkałej w Skierniewicach zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie jej bezpośredniego i pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA.

1) Zmiana udziału bezpośredniego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA nastąpiła poprzez dokonanie w dniu 22 listopada 2012 zwrotu przez Firma Handlowa JAGO SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książnicach 160.000 akcji Elektrim SA na rzecz Pani Elżbiety Sjoblom, uprzednio otrzymanych w wyniku „Porozumienia odnośnie spłaty długu i zabezpieczenia długu w drodze przeniesienia praw z akcji" („Zwrot").

2) Zmiana udziału pośredniego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA nastąpiła poprzez dokonanie w dniu 21 listopada 2012 roku zwrotu przez Firma Handlowa JAGO SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książnicach 20.000 akcji Elektrim SA na rzecz spółki zależnej Park Bronisze Sp. z o.o. w stosunku do której Pani Elżbieta Sjoblom jest podmiotem dominującym, uprzednio otrzymanych w wyniku „Porozumienia odnośnie spłaty długu i zabezpieczenia długu w drodze przeniesienia praw z akcji" z dnia 14 września 2012r. („Zwrot").

Przed Zwrotem Pani Elżbieta Sjoblom posiadała bezpośrednio 4.020.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.020.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiadało 4,80% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 4,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. Pani Elżbieta Sjoblom nie posiadała akcji Elektrim SA przez spółki zależne.

W wyniku Zwrotu Pani Elżbieta Sjoblom posiada bezpośrednio 4.180.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.180.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiada 4,99% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA oraz pośrednio, przez spółkę zależną Park Bronisze Sp. z o.o., w stosunku do której Pani Elżbieta Sjoblom jest podmiotem dominującym, 20.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 20.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, co odpowiada 0,02% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA. Łącznie Pani Elżbieta Sjoblom posiada 4.200.000 akcji Elektrim SA, uprawniających do 4.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Elektrim SA oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA.

W okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia Pani Elżbieta Sjoblom rozważa zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA.

 

 

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij