19 Wrzesień 2012

Zbycie akcji Elektrim-Volt SA przez wniesienie aportem do Argumenol

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka", „Elektrim") niniejszym informuje, iż w związku z trwającym procesem restrukturyzacji Elektrimu w dniu 13 września 2012 roku, na podstawie Uchwały zgromadzenia wspólników spółki Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Nikozji, zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 286549 („Argumenol") podjętej w dniu 7 września 2012 roku, Elektrim dokonał zbycia przez wniesienie aportem do Argumenol, należących do Spółki 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych spółki Elektrim-Volt SA z siedzibą w Warszawie.

Przed wyżej opisaną transakcją, Elektrim posiadał 1 500 000 akcji spółki Elektrim-Volt SA, co stanowiło 50,85 % kapitału zakładowego spółki Elektrim-Volt SA. Akcje uprawniały do 1 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim-Volt SA, co stanowiło 50,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonaniu wyżej opisanej transakcji, Elektrim aktualnie nie posiada akcji spółki Elektrim-Volt SA.

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij