20 Czerwiec 2012

Zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited

ZAWIADOMIENIE DO AKCJONARIUSZY ELEKTRIM SA

ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000039329, działając na podstawie art. 504 § 1 w związku z art. 5161 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia ELEKTRIM S.A. z Darimax Limited Spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, adres Costakis Pantelides Avenue 1, Nikozja, Cypr 1010, wpisaną do cypryjskiego Rejestru Spółek pod numerem HE 163166 przez przejęcie całego majątku Darimax Limited przez ELEKTRIM S.A., zgodnie z ustaleniami dokonanymi w planie połączenia z dnia 30 maja 2012 roku, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 czerwca 2012 roku, Nr 109 poz. 7710.
W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A., które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2012 roku o godzinie 10.00 w siedzibie ELEKTRIM S.A., przy ul. Pańskiej 77/79.

Na Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  5. Przyjęcie porządku obrad,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Darimax Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, poprzez przejęcie całego majątku Darimax Limited    przez ELEKTRIM S.A. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 30 maja 2012 roku;
  7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 5167 § 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie od 6 lipca 2012 roku do dnia Zgromadzenia Akcjonariusze ELEKTRIM S.A., po uprzednim udokumentowaniu statusu akcjonariusza oraz pracownicy Elektrim S.A., mogą zapoznać się z następującymi dokumentami, znajdującymi się w siedzibie Spółki, przy ul. Pańskiej 77/79 (pok. 402), związanymi z punktem 6 powyższego porządku obrad:

1. Plan połączenia.
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów Spółek łączących się za lata 2009-2011.
3. Sprawozdanie zarządu Elektrim S.A. uzasadniające połączenie.

Powyższe dokumenty będą również dostępne na stronie internetowej Elektrim SA (www.elektrim.pl).

Zarząd Elektrim SA

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij