05 Sierpień 2011

Powrót na Giełdę - odpowiedź dla akcjonariuszy

W związku z opublikowanym na stronie internetowej Elektrim S.A. w dniu 3 sierpnia 2011 roku stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie warunków powrotu akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym oraz pojawiającymi się pytaniami akcjonariuszy, Zarząd Elektrim S.A. informuje co następuje:

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 roku („Uchwała GPW") jak i Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2007 roku („Uchwała NWZ") nie zobowiązywały Zarządu Spółki do powrotu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Oba powołane dokumenty upoważniły Zarząd Spółki do podjęcia kroków zmierzających do ponownego dopuszczenia akcji do obrotu.

Powołane Uchwały nie przesądziły obowiązku powrotu akcji Spółki do notowań, a pozostawiły tę kwestię do decyzji organów Spółki, w tym Zarządu.

W ramach terminu określonego w Uchwałach Zarząd Elektrim S.A. podjął działania zmierzające do określenia i stworzenia warunków umożliwiających Spółce powrót na GPW.

W ramach udzielonego upoważnienia, dając wyraz swojemu zainteresowaniu ponownym dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu, Zarząd Elektrim S.A. zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o sprecyzowanie warunków, od których zależy powrót akcji do notowań.

Wystąpienie Elektrim S.A. było podyktowane bezprecedensowym charakterem sytuacji Spółki, której akcje zostały wykluczone z obrotu giełdowego na podstawie Uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 roku, wobec której toczyło się postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, umorzone na wniosek wszystkich wierzycieli. W Spółce po ponad trzy i pół letnim okresie pozostawania w stanie upadłości w marcu br. zostały dokonane zmiany w Zarządzie.

Mając na uwadze odpowiedź Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie warunków ponownego dopuszczenia akcji Spółki do obrotu, Zarząd jest przekonany, że ewentualny powrót akcji Spółki na GPW wymaga podjęcia wielu czynności porządkujących sytuację prawną Elektrim S.A. oraz strukturę jego Grupy po długotrwałym okresie pozostawania w stanie upadłości. Zarząd zakłada, że czynności te zostaną przeprowadzone w bieżącym oraz przyszłym roku. Przeprowadzenie działań, o których mowa powyżej jest niezbędne pod kątem przygotowania prospektu emisyjnego, w przypadku gdy zapadnie ostateczna decyzja organów Spółki w przedmiocie starania się o ponowne dopuszczenie akcji Spółki do notowań.

 

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij