19 Grudzień 2013

Informacje w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wydanej decyzji podatkowej

Zarząd Elektrim SA z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 77/79, 00-834 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039329 („Elektrim”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2013 roku do Spółki został dostarczony tytuł wykonawczy wydany przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wydaną w dniu 4 grudnia 2013 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  decyzją utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2006.

W tym samym dniu tj. 18 grudnia 2013 roku Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa do zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, składając w Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) („PEAU”) stosowne zarzuty. Zgłoszenie przez Spółkę zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji na podstawie doręczonego tytułu wykonawczego zawiesza postępowanie egzekucyjne w zakresie określonym w art. 35 PEAU.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 17 grudnia 2013 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została złożona skarga na otrzymaną w dniu 5 grudnia 2013 roku decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij